PRIVACY STATEMENT

Bedrijfsomschrijving:
KVproIT is een allround ICT bedrijf voor bedrijf en particulier in Noord-Nederland en is staat u graag bij met adviezen, het oplossen van storingen of het leveren van apparatuur.
(Ons ICT pakket omvat werkplekken (pc’s), laptops, tablets, mobiele telefonie, VOIP, cloud opslag, hosted exchange, servers, backupoplossingen en ondersteuning aan huis of op de zaak)

U vindt ons in Nieuw Buinen. Wij zijn 6 dagen per week bereikbaar! www.kvproit.nl
KVproIT is een Vennootschap onder Firma (VOF)

Doelgegevens:
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door KVproIT. Deze worden hieronder toegelicht:

Contact opnemen:
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met KVproIT. Dit kan zijn persoonlijk, telefonisch, via de website of anders. Er wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens van uw PC, ICT omgeving oid.

Correspondentie:
Het versturen van facturen doen wij primair via e-mail, incidenteel via de post.
Uw naam en e-mailadres worden verzameld via contact met onze medewerkers, of het daarvoor bestemde formulier op de website van KVproIT. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Opslagperiode:
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door KVproIT, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen:
Op het moment dat u contact opneemt met KVproIT via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.
Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in onze database. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt door ons dit persoonlijk kenbaar te maken of door een mail te sturen naar info@kvproit.nl

Analytics:
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. De website van KVproIT verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met (potentiële) relaties en/of opdrachtnemers.

Beveiliging:
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door KVproIT of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.
Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website van KVproIT privé is.

Uw rechten:
Recht op inzage. U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij KVproIT vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met KVproIT. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie:
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door KVproIT.
Recht op overdracht:
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij KVproIT opgeslagen liggen in het geval u deze wilt gebruiken om over te gaan naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient KVproIT al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens:
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij KVproIT vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Recht op het indienen van een klacht:
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat KVproIT niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wilt u niet dat KVproIT uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@kvproit.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten:
KVproIT verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van KVproIT.
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de facturen te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan KVproIT de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met KVproIT met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. KVproIT behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer KVproIT dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van KVproIT te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen?

Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

KVproIT
Industrieweg 17
Nieuw Buinen
Tel.: 0599-655995
info@kvproit.nl
www.kvproit.nl